Şirket Kuruluşu Danışmanlığı

sirket-kurulusu

Şirket Kuruluşu Hizmetlerimiz

Şirket kuruluşu hizmetlerimiz kısaca aşağıdaki gibidir:

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirketler, sermaye piyasalarında sıklıkla tercih edilen ve genellikle büyük ölçekli işletmeler tarafından benimsenen bir kuruluş yapısını temsil eder. Bu şirketler, hisse senetleri aracılığıyla sermaye toplarlar ve ortaklarının sorumluluğu, yatırdıkları sermaye miktarıyla sınırlıdır.

Anonim şirket kuruluşu sürecinde, belirli yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve şirketin işleyişini düzenlemek için detaylı bir kuruluş süreci izlenir.

Limited Şirket Kuruluşu

Limited şirketler, ortaklar arasında sorumluluk ve sermaye paylaşımını belirleyen esnek bir kuruluş yapısına sahiptir. Bu şirket türü, sermaye birikimi ve yönetim kolaylığı arayan ortaklar için ideal bir seçenek olabilir.

Limited şirket kuruluşu süreci, ortakların anlaşmalarını ve şirketin iç işleyişine dair detayları içeren bir limited şirket sözleşmesi hazırlanmasıyla başlar.

Start-up Şirket Kuruluşu

Start-up şirketleri, genellikle yenilikçi fikirlere dayanan ve hızla büyümeyi hedefleyen girişimlerdir. Bu tür şirketler, genellikle risk sermayesi yatırımları ve diğer finansal destekler aracılığıyla büyümeyi sağlarlar.

Start-up şirket kuruluşu sürecinde, iş modelinin oluşturulması, yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması gibi önemli adımlar atılmalıdır.

Holding Şirket Kuruluşu

Holding şirketleri, genellikle farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri kontrol eden ve yöneten ana şirketlerdir. Bu şirketler, işletmeler arası sinerjiyi artırmak ve riskleri dağıtmak için kullanılır.

Holding şirket kuruluşu süreci, farklı iştiraklerin tespit edilmesi, hisse devirlerinin düzenlenmesi ve holding şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması gibi aşamalardan oluşur.

Yurtdışında Şirket Kuruluşu

Yurtdışında şirket kuruluşu, uluslararası pazarlara giriş stratejisi olarak tercih edilen bir seçenektir. Bu süreç, farklı ülkelerin yasal düzenlemelerine uyum sağlamayı gerektirir ve genellikle yerel ortaklarla işbirliği içerir.

Yurtdışında şirket kuruluşu sürecinde, hedef pazarın analizi, vergi avantajlarının değerlendirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin kurulması gibi adımlar atılmalıdır.

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Seçimi

Şirketin ticaret unvanı ve işletme adı seçimi, marka oluşturma ve tanıtım stratejisinin temelini oluşturur. Bu adımlarda, hedeflenen pazarın beklentileri ve şirketin değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Ticaret unvanı ve işletme adı seçimi sürecinde, yasal düzenlemelere uyum sağlama, marka tescili ve benzersiz bir işletme adı belirleme gibi adımlar önemlidir.

Şirketin Kuruluş Esas Sözleşmesinin Hazırlanması

Şirketin kuruluş esas sözleşmesi, şirketin amaçlarını, faaliyetlerini ve ortaklar arasındaki ilişkileri belirleyen temel bir belgedir. Bu sözleşme, şirketin işleyişini düzenler ve ortakların hak ve sorumluluklarını belirler.

Kuruluş esas sözleşmesinin hazırlanması sürecinde, şirketin hukuki yapısının belirlenmesi, ortakların hak ve sorumluluklarının tanımlanması ve yasal gerekliliklere uyum sağlanması önemlidir.

Özel Hükümlü Şirket Sözleşmesi Hazırlanması

Özel hükümlü şirket sözleşmesi, ortaklar arasındaki ilişkileri ve şirketin iç işleyişini düzenleyen bir belgedir. Bu sözleşme, limited veya anonim şirketlerde ortaklar arasındaki hak ve sorumlulukları belirler.

Özel hükümlü şirket sözleşmesi hazırlanması sürecinde, ortakların paylarının belirlenmesi, kar dağıtım politikalarının belirlenmesi ve anlaşmazlık çözüm mekanizmalarının oluşturulması önemlidir.

Tek Ortaklı Anonim Şirket Kuruluşu

Tek ortaklı anonim şirketler, tek bir ortak tarafından kontrol edilen ve yönetilen şirketlerdir. Bu tür şirketler, ortağın kişisel mal varlığını korumak ve işletme faaliyetlerini sürdürmek için tercih edilebilir.

Tek ortaklı anonim şirket kuruluşu sürecinde, şirketin tescili, esas sözleşmenin hazırlanması ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması gibi adımlar atılmalıdır.

Tek Ortaklı Limited Şirket Kuruluşu

Tek ortaklı limited şirketler, tek bir ortak tarafından kontrol edilen ve yönetilen şirketlerdir. Bu şirket türü, ortağın kişisel sorumluluğunu sınırlamak ve işletme faaliyetlerini düzenlemek için ideal bir seçenek olabilir.

Tek ortaklı limited şirket kuruluşu sürecinde, limited şirket sözleşmesinin hazırlanması, şirketin tescili ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması gibi adımlar izlenmelidir.


Şirket Kuruluşunda Benzersiz Danışmanlık Hizmetleri

Şirket kuruluşu hizmetlerimiz ile ilgili bu sayfada, çeşitli şirket kuruluş türleri ve bu türlerin temel süreçleri hakkında bilgi verdik. Şirketinizi kurarken, uzman danışmanlık almak ve yasal düzenlemelere dikkat etmek her zaman önemlidir.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?