Katılma İntifa Senetleri

katılma intifa senetleri

Katılma İntifa Senedi Nedir? Hangi Mevzuata Tabidir?

Katılma intifa senetleri, nakit karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Kısa adı KİS olan bu senetler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca çıkarılan kurucu ve adi senetlerden ayrılırlar. İlk olarak 13 Kasım 1983 tarihli ve 18220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan S.III No:1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği ile düzenlenmiştir. Sonradan bu tebliğin yerini, Seri III, No:10 sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği almıştır.

Anılan Tebliğin 4. maddesine göre, anonim şirketler, nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve Tebliğ’de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan KİS çıkarabilirler.

KİS İzahnamesi

KİS izahnamesi, satışın gerçekleşmesi ile birlikte, şirket ile KİS sahibi arasında düzenlenmiş bir sözleşme hüviyeti kazanır). KİS, şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması koşulu ile genel kurul tarafından süresiz olarak da çıkarılabilir. KİS, nama yazılı veya hamiline olarak düzenlenebilir. 

KİS’in Nominal Değeri

KİS’lerde nominal değerin bulunması zorunludur. KİS’in nominal değeri 1.- Kuruş ve katları olarak serbestçe belirlenebilir. Şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması koşulu ile, KİS’ler primli olarak da çıkarılabilir.

Çıkarılabilecek KİS tutarı

Anonim şirketlerin çıkarabilecekleri KİS tutarı, ödenmiş sermayeleri ile yedek akçeleri toplamından çok, bu toplamın altıda birinden az olamaz. Bu sınırlar içinde kalmak şartı ile alt ve üst tavanlar şirket esas sözleşmesinde gösterilir. KİS karşılığı sağlanan meblağ, bilançoda, sermaye kaleminin altında ayrıca gösterilir. KİS çıkaran anonim şirketler Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tabidir.

Satış Süresi

KİS’in satış süresi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek tarihten itibaren en çok üç aydır. Çıkarılan KİS, tamamen satılmadıkça ve satılamayanlar iptal edilmedikçe yeni KİS çıkarılamaz. KİS tahsislerine tahsis edilecek kâr payı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oran ve miktarda birinci temettü tutarı olarak belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirket pay sahiplerine verilmesi gereken bilgilerin KİS sahiplerine de verilmesi zorunludur. KİS ortaklarının bilgi alma hakları izahnamede açıkça gösterilir.

Katılma intifa senetleri hakkında detaylı bilgi almak ve uzman destek talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?