İntifa Senedi Çıkarmanın Faydaları

intifa senedi çıkarmanın faydaları

Anonim ve Limited Şirketiniz İçin İntifa Senedi Bastırın, Avantajlarından Yararlanın.

İntifa senedi çıkarmanın faydaları, tahmin edemeyeceğiniz kadar büyüktür. Bu senetler uygulamada yeterince bilinmemektedir. Kaynağını Türk Ticaret Kanunu oluşturur. Bunlar, 1983 yılından itibaren sermaye piyasası uygulamalarına da konu olmuş ve Katılma İntifa Senetleri (KİS) adı altında yeni bir tür oluşturulmuştur.

Türleri

Kurucu, adi ve katılma olmak üzere üç türdür.

Kurucu senetleri, şirketin kurucu ortaklarına verilen intifa senetleridir.

Adi senetler, bu senetlerin ana türünü oluşturur. Şirket genel kurulu, sözleşme gereğince veya sözleşmeyi değiştirerek adi senetler çıkarabilir.

Katılma intifa senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tebliği kapsamında nakit karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Tebliğe göre, anonim şirketler, “nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve ilgili Tebliğ’de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan KİS” çıkarabilirler. Böylece, şirketin ortaklık yapısında bir değişiklik meydana gelmeksizin şirket nakit sağlama olanağına kavuşur.

Çıkarma Usulü

Anonim şirketler ile limited şirketler, sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşulu ile bu senetleri çıkarabilirler. Türk Ticaret Kanunu’nda senet olarak adlandırılmış olsalar da, intifa haklarının tanınması için senet çıkarılması zorunlu değildir. Şirket sözleşmesinde bunların tahsisine dair bir hükmün bulunması yeterlidir.

İntifa hakkı, şirketin kuruluş sözleşmesinin veya sözleşme tadilatının tescili ile kendiliğinden oluşur. Senede bağlanması, intifa hakkına sadece tedavül olanağı sağlar, yoksa intifa hakkının kullanılmasına herhangi bir etkisi olmaz. 

Temel Özellikleri

Bu senetlerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sahibine şirket ortağı sıfatı kazandırmaz ve şirkette herhangi bir payı temsil etmez.
  • Sahibinin, şirkete ortak olup olmaması, bunlardan doğan haklara etki etmez. Ortaklara verilen bu senetler, şirket paylarından bağımsız haklar taşır.
  • Şirket genel kurulu, sahiplerinin onayını almadan, sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa haklarını kaldıramaz yahut değiştiremez.
  • Bunların sahiplerine ortaklık hakları verilemez; ancak, net kâra, tasfiye bakiyesine katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir.
  • Bu senetler, genel kurulda oy hakkı vermez. Ayrıca, senet sahiplerinin, genel kurulda alınan kararlarına itiraz hakları yoktur, yani, ortaklık haklarından yararlanamazlar.
  • Senet sahipleri, şirket yönetimine müdahale edemezler. Şirket kâr elde etmedikçe veya tasfiye bakiyesi ortaya çıkmadıkça veyahut sermaye artırılarak yeni paylar çıkarılmadıkça herhangi bir talepte bulunamazlar.
  • Bu senetlerin tanıdığı haklar, özellikle kâr talebi, şirketin feshi ile ortadan kalkar. Yine, bu senetlerden doğan haklar, eğer sözleşmede belirli bir süre için kayıt altına alınmışlarsa, sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.

İntifa senedi çıkarmanın faydaları ile ilgili daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?