Holding Şirket Kurma Yöntemleri

holding şirket kurma yöntemleri

Holdingleşme Adımları

Holding şirket kurma yöntemleri uygulamada yeterince bilinmemektedir. Hatta bu konuda doğru bilinen yanlışlar bulunmaktadır. Örneğin, holdingleşme için en az beş şirket olması gerektiği yönünde yaygın bir kanı vardır. Holdingleşme, sanılanın aksine, oldukça basit ve kolaydır.

Türk Ticaret Kanunu, anonim, limited, kollektif, komandit ve paylı komandit şirketleri kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir. Ancak, TTK, holdinglere, sadece yedek akçeyle ilgili hükümler arasında yer vermiştir. O da doğrudan değil, dolaylı bir şekilde değinmiştir. 

TTK’da holdingin hangi şirket türünde kurulacağına dair açık bir hüküm yoktur. Ancak, Ticaret Bakanlığı sadece anonim şirket statüsünde kuruluşa izin vermektedir. 

Diğer anonim şirketlerde olduğu gibi, holdingler de Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluşa ilişkin hükümleri uyarınca kurulurlar. Yani, tek gerçek ya da tüzel kişi kurucunun girişimi ve en az 250.000 Türk Lirası sermaye taahhüt edilmesi ile holding kurulabilir.

Holdingler, kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabi şirketler arasında yer alır. Bu nedenle, kuruluş öncesinde Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, sadece saf holding şeklinde ve anonim şirket statüsünde kuruluşa izin vermektedir.

Saf Holdingin Tanımı

Kendileri sınaî ve ticarî faaliyette bulunmayan, amaçları esas itibariyle başka şirketlere iştirak etmek olan holding türü, saf holding olarak adlandırılmaktadır. 

Oysa, Bakanlık önceki uygulamalarında, karma holdinglere de, yani hem başka şirketlere iştirak eden hem de ticari ve sınaî faaliyette bulunan holding kuruluşlarına izin vermiştir. 

Örneğin; Deva Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, eski faaliyet konularını sürdürürken, bunlara holdinglere özgü işletme konularını da eklemiş ve sonuçta ortaya karma bir holding çıkmıştır.

Holdingleşme Yöntemleri

Doğrudan holding olarak kuruluş yöntemi tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, var olan bir şirket holdinge dönüştürülebilir. Bu yöntemde, mevcut olan bir şirketin sözleşmesinin ticaret unvanı ile işletme konu maddesinde değişiklik yapılır ve holdinge dönüşüm sağlanır. Ancak, bu değişiklik ve dönüşüm öncesinde Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir.

Sözün özü, holdingleşme için, önce beş tane şirket kurmak sonra da bunları bağlı şirket olarak tek bir çatı altında toplamak zorunlu değildir.  Ülkemizde holdingleşme, önce bağlı şirketlerin kurulması ile sağlanmaktadır. Holding sisteminin kurulmasında tercih edilen ve en çok uygulanan bu yöntemdir. 

Bu yöntemde, ilk olarak anonim şirket statüsünde holding kurulmakta ve sonrasında şirket, hakimiyetini sağlayıcı oranlarda veya şartlarda iştirak ederek bağlı şirketlerini kendisi kurmaktadır.

Holding şirket kuruluşu ile ilgili daha detaylı bilgi ve  hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?