Kurumsal Yönetim Nedir?

kurumsal-yonetim-altas-kurumsal-danismanlik

Kurumsal Yönetim Nedir 

Kurumsal Yönetim Nedir , bir şirketin yönetildiği kurallar, uygulamalar ve süreçler sistemini ifade eder. Şirketin paydaşlarının çıkarlarını dengede tutmakta önemli bir rol oynar; bunlar arasında hissedarlar, yönetim, müşteriler, tedarikçiler, finansörler, devlet ve toplum bulunur. Yönetimin temel amacı, şirketinizin hesap verebilirliğini artırmak ve olası büyük kayıpları meydana gelmeden önce önlemektir.

Tanımı ve Önemi

Şirketlere finansman sağlayanların yatırımlarından geri dönüş almayı nasıl sağladıklarının yollarını kapsar. Kavram, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu düzenleyicileri ve yönetim dahil olmak üzere bir şirketin paydaşlarının çıkarlarını etkileyen içsel ve dışsal faktörleri içerir. Cadbury Raporu’na göre, “şirketlerin yönetildiği ve kontrol edildiği sistemdir”. Bu tanım, yönetim ve kontrolün temel temalarını vurgular.

İyi bir yönetim, hesap verebilirlik ve şeffaflık teşvik ettiği için zorunludur; bu özellikler, uzun vadeli yatırımları, finansal istikrarı ve iş ahlakını destekleyerek daha güçlü büyüme ve daha kapsayıcı toplumlar oluşturmaya yardımcı olur.

Yönetim İlkeleri

Etkili kurumsal yönetimi temel alan birkaç ana ilke vardır:

Hesap Verebilirlik

Şirket yönetim kurulları, şirkete ve hissedarlara karşı hesap vermelidir. Bu hesap verebilirlik, paydaşların şirketin performansını ve yönetimini değerlendirebilmesi için doğru raporlama ve şeffaflık mekanizmalarını gerektirir.

Adillik

Hissedarlar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşların haklarına saygı gösterilmeli ve dengelenmelidir. Her bir paydaş adil ve eşit bir şekilde muamele görmelidir.

Şeffaflık

Şirketlerin güven inşa etmesi ve itibarını koruması için şarttır. Şeffaflık, açık iletişim ve operasyonel ve finansal performansın doğrudan ifşasını içerir.

Sorumluluk

Organizasyonlar tüm yasal gerekliliklere ve etik standartlara uymalı, ancak aynı zamanda çalışanlarının, topluluğun ve daha geniş çevrenin refahını ilerleten girişimlerde de gönüllü olarak bulunmalıdır.

Yönetim Modelleri

Modeller küresel olarak farklılık gösterir:

Anglo-Amerikan Modeli

ABD ve İngiltere gibi ülkelerde hissedar merkezli bir yaklaşımı karakterize eder.

Kıta Modeli

Almanya ve Fransa gibi ülkelerde bulunan, çalışanlar ve alacaklılar da dahil olmak üzere paydaş çıkarlarına daha fazla odaklanır.

Asya Modeli

Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde görülen, iş dünyası ile hükümet arasında yakın bağlantılar içeren ve konsensüs karar alma vurgusu olan bir modeldir.

Yönetimde Zorluklar

Etkili yönetim, çeşitli paydaş gruplarının çıkarlarını yönetme, etik davranış ve hesap verebilirlik sağlama, değişen yasal ve düzenleyici çevrelere uyum sağlama gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Modern şirketlerin küresel doğası da yönetimi karmaşıklaştırabilir, yönetim kurullarının farklı kültürel normlar ve iş uygulamalarına uyum sağlamasını gerektirebilir.

Kurumsal Yönetim Nedir , bir organizasyonun neredeyse her yönünü etkileyen karmaşık ancak hayati bir modern iş uygulamasıdır. Etkili yönetim yapıları, güven ve meşruiyeti teşvik eden adillik, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar. İşletmeler gelişmeye devam ettikçe, yönetim ilkeleri, şirketlerin ve toplumun daha geniş çıkarlarına hizmet eden standartları sürdürmek için tüm paydaşların sürekli uyum ve taahhüt gerektirecek temel bir dayanak noktası olarak kalmaya devam edecektir. Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?