bağımsız denetçi

Bağımsız Denetçiler İçin Tescil Belgeleri

Bağımsız denetçiler için tescil belgeleri konulu yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE ŞİRKETLER TOPLULUĞU DENETÇİLERİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. […]

Bağımsız Denetçiler İçin Tescil Belgeleri Read More »

Görüş Vermekten Kaçınma

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GÖRÜŞ VERMEKTEN KAÇINMASI VE SONUÇLARI Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 31 Aralık 2011 Bağımsız denetçi tarafından verilecek olan görüş yazılarına ilişkin önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, aslolan denetçinin, denetim sonucunu, bir görüş yazısı (olumlu, sınırlı olumlu veya olumsuz) ile bildirmesidir. Ancak, yeni Türk Ticaret Kanunu denetçiye, bazı hallerin varlığında, görüş vermekten kaçınma izni de

Görüş Vermekten Kaçınma Read More »

Bağımsız Denetçi Görüş Yazısı (2)

BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN GÖRÜŞ YAZILARI-2 Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 22 Aralık 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetçiler tarafından düzenlenecek olan görüş yazılarından olumlu görüş yazısına bir önceki yazımızda değinilmişti. Bu yazımızda ise sınırlı olumlu ve olumsuz görüş yazıları ele alınacaktır.   Yeni TTK ile denetçiye “çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırma”

Bağımsız Denetçi Görüş Yazısı (2) Read More »

Şirket Sırrının İfşası ve Cezası

ŞİRKET SIRRININ İFŞASI VE CEZASI Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 15 Ekim 2011 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile Şirketler Hukukumuza getirilmekte olan köklü değişikliklerden birisi, klasik denetçilik anlayışının terk edilmesi ve yerine uzman denetçilik müessesinin getirilmesidir. Bu çerçevede, yeni TTK,

Şirket Sırrının İfşası ve Cezası Read More »

Anonim Şirketlerde Denetçinin Seçimi

YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKET DENETÇİSİNİN SEÇİMİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 13 Mayıs 2011 Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni TTK, anonim şirketlerinin finansal tablolarının uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmesini ve bu denetimin “denetçi” tarafından yerine getirilmesini şart koşmaktadır. Denetçiden kasıt, denetlemeyi bizzat yapan kişi değil, kural olarak, bağımsız denetleme kuruluşudur. Ancak,

Anonim Şirketlerde Denetçinin Seçimi Read More »

Scroll to Top