Altaş Consulting Company

 

Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku - Kurumsallaşma  - 25 Yıllık Bilgi Birikimi ve Tecrübe

 

Altaş Consulting Company

Şirketiniz için uzman, profesyonel ve özel çözümler üretiyoruz.

bakanlık temsilcisi

Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantısı

ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ? Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2015 ÖZET Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Olağan genel kurul toplantısının çağrılı olarak yapılması, toplantıya çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi, pay sahiplerine davet mektubu […]

Anonim Şirket Genel Kurul Tutanağı

GENEL KURUL TUTANAĞINDA HANGİ HUSUSLARA YER VERİLECEK? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 14 Eylül 2012 Okurumuz soruyor: Anonim şirket genel kurul toplantı tutanağını düzenlerken hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Yeni Türk Ticaret Kanunu bu konuda ne gibi yükümlülükler getirmiştir?

Tek ortaklı Anonim Şirket Genel kurullarında bakanlık temsilcisi zorunlu mudur?

Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 29 Mart 2014 Hatırlarsanız, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde en az beş pay sahibinin bulunmasını şart koşmaktaydı. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ise tek kişilik anonim şirkete izin vermektedir ve Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden bu yana birçok müteşebbis anılan imkandan faydalanmaktadır. Örneğin; 2013 yılı Eylül ayında […]

Başa dön