Birinci Temettünün Ödenmesi Zorunlu mudur?

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRİNCİ TEMETTÜNÜN ÖDENMESİ ZORUNLU MUDUR? Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2013 ÖZET 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinde yer alan “pay sahipleri için % 5 kar payı ayrılması” ibaresi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” şeklinde değiştirilmiştir.

Birinci Temettünün Ödenmesi Zorunlu mudur? Read More »