Ticari Defter Beyannamesi

Ticari defter beyannamesi konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : DEFTER BEYANNAMESİ NEDİR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 2 Ekim 2010 Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu gereği tüzel kişi tacirler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri, gerçek kişi tacirler ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ya da işletmesinin mahiyet […]

Ticari Defter Beyannamesi Read More »