defter onayları

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki

ENVANTER DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİ UNUTMAYIN! Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Mart 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk Ticaret Kanunu, tacirler tarafından tutulması lazım olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterinin kullanılmaya başlanmadan önce notere ibraz edilmesini ve açılış tasdiklerinin yaptırılmasını emretmektedir. Kuruluş aşamasında bu defterlerin açılış tasdiki ticarî işletmenin bulunduğu yerin

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki Read More »

Scroll to Top