defter saklama

Yönlendirilmiş Mesajların Saklanması

YENİ TTK’YA GÖRE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJLARIN SAKLANMASI Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 10 Eylül 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, YTTK’nın 1524. maddesi ile “her sermaye şirketine, bir internet sitesi açma” yükümlülüğü getirilmiştir. Bu itibarla, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bir internet sitesi açmak yahut şirketin internet sitesi zaten

Yönlendirilmiş Mesajların Saklanması Read More »

Scroll to Top