Anonim Şirketlerde Denetçinin Seçimi

YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKET DENETÇİSİNİN SEÇİMİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 13 Mayıs 2011 Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni TTK, anonim şirketlerinin finansal tablolarının uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmesini ve bu denetimin “denetçi” tarafından yerine getirilmesini şart koşmaktadır. Denetçiden kasıt, denetlemeyi bizzat yapan kişi değil, kural olarak, bağımsız denetleme kuruluşudur. Ancak, […]

Anonim Şirketlerde Denetçinin Seçimi Read More »