envanter defteri

Ticari Defterler İçin Saklama Süresi

Ticari defterler için saklama süresi konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : BÜLTEN (2015/2) Ticari Defter ve Belgeleri Saklamamanın Cezaî Boyutu Tarih : 04/05/2015 Sayı : 2015/2 Konu : Ticari defter ve belgeleri saklama süresi ve anılan yükümlülüğe uyulmaması halinde karşılaşılacak müeyyideler hk. Defter ve belgelerin saklanması hususu, hem 213 sayılı Vergi […]

Ticari Defterler İçin Saklama Süresi Read More »

Defter Tutma, Defter Saklama ve Defter Onaylatma

Defter tutma, defter saklama ve defter onaylatma konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : YENİ TTK’NIN TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE TASDİKİ HUSUSLARINDA ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Mart Nisan 2012 ÖZET 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6762 sayılı

Defter Tutma, Defter Saklama ve Defter Onaylatma Read More »

Ticari Defter Tutma Zorunluluğu

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Ağustos 2011 Bilindiği üzere, halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 66. maddesine göre; her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak  ilişkilerini  ve  her  iş yılı içinde elde edilen neticeleri tespit etmek amacıyla,  işletmesinin  mahiyet  ve 

Ticari Defter Tutma Zorunluluğu Read More »

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki

ENVANTER DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİ UNUTMAYIN! Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Mart 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk Ticaret Kanunu, tacirler tarafından tutulması lazım olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterinin kullanılmaya başlanmadan önce notere ibraz edilmesini ve açılış tasdiklerinin yaptırılmasını emretmektedir. Kuruluş aşamasında bu defterlerin açılış tasdiki ticarî işletmenin bulunduğu yerin

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki Read More »

Scroll to Top