genel kurul toplantısı

Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantısı

Çağrısız olağan genel kurul konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ? Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2015 ÖZET Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Olağan genel kurul toplantısının çağrılı olarak yapılması, […]

Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantısı Read More »

Anonim Şirketler ve Bilanço Görüşmeleri

Anonim şirketler ve bilanço görüşmeleri konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : ANONİM ŞİRKETLERDE BİLANÇO GÖRÜŞMELERİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 13 Ekim 2010 Bilindiği üzere, anonim şirketlerde, bilançoyu tasdik etme yetkisi, şirket genel kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu’nun 377. maddesine göre, bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme, genel kuruldaki çoğunluğun veya azlığın talebi üzerine

Anonim Şirketler ve Bilanço Görüşmeleri Read More »

Limited Şirket Genel Kurulu

Limited şirket genel kurulu konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : LİMİTED ŞİRKETLERDEGENEL KURUL Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 8 Eylül 2010 Limited şirketin zorunlu organlarından birisi ortaklar genel kuruludur. Limited şirket ortakları, müdürlerin ve denetçilerin seçilmesi, azli, ibrası, kâr dağıtımı, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi gibi haklarını genel kurulda kullanırlar.

Limited Şirket Genel Kurulu Read More »

Kooperatif Genel Kurul Toplantısı

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYAN KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNE HAPİS CEZASI VAR! Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 1 Mayıs 2010 2001 yılı sonu itibariyle, ülkemizde bulunan 59.144 adet kooperatifin 56.247 adedi 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre faaliyet göstermektedir. 1163 sayılı Yasaya tabi olan bu kooperatiflerin ağırlıklı kısmını ise, sırasıyla, yapı kooperatifleri (38.755 adet), motorlu taşıyıcılar kooperatifleri (3.500) ve tüketim

Kooperatif Genel Kurul Toplantısı Read More »

Genel Kurul Gündemi

YENİ DÖNEMDE GENEL KURUL GÜNDEMİNE NELER ALINMALIDIR? Soner ALTAŞ Mizantürk, 16 Ağustos 2013 Okurumuzdan aldığımız bir soruda deniliyor ki; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirket genel kurul gündemine hangi hususların konulacağı gösterilmemiş. Genel kurulun gündemi nasıl belirlenecek? Hangi hususların genel kurul gündemine konulması gerekir? Bu konuda bir öneri de bulunabilir misiniz?   Bildiğiniz üzere,

Genel Kurul Gündemi Read More »

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 8 Ekim 2011   Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 551. maddesine göre, limited şirket esas sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların çoğunluğu tarafından  onay verilmek şartıyla, şirket, haklı sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden isteyebilmektedir.

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma Read More »

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Genel Kurul

YABANCI ORTAKLARIN ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINA VEKALETEN KATILMASINDA GÖZLEMLENEN SORUNLAR Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 29 Nisan 2011 Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, 1954 yılından 2011 yılı Şubat ayı sonuna kadar ülkemizde 21.713 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 4.896 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, ülkemizde 2011 yılı Şubat

Yabancı Ortaklı Şirketlerde Genel Kurul Read More »

Olağan Genel Kurul Yetersayıları

OLAĞAN GENEL KURUL YETERSAYILARI DEĞİŞTİ Mİ? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 21 Eylül 2012 Okurumuz soruyor: Yönetim kurulunun ibrası, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi, kâr dağıtımı, finansal tabloların onaylanması gibi hususları görüşeceğimiz genel kurullarda toplantı ve karar yetersayısı ne olacaktır? Yeni Türk Ticaret Kanunu bu konuda eski kanundan farklı bir düzenleme getirmekte midir?  

Olağan Genel Kurul Yetersayıları Read More »

Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesi

FİNANSAL TABLOLARIN MÜZAKERESİ NASIL ERTELENİR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 8 Eylül 2012 Okurumuz soruyor : (A) anonim şirketinin %11 ortağıyım. Şirketimizin bu yılki olağan genel kurul toplantısında bilançonun tasdiki benim red oyuma karşılık oy çoğunluğu ile kabul edildi. Oysa, ben bilançoda yer verilen bazı kalemlere itiraz ettim. Diğer ortaklar bu konuyu çok önemsemiyorlar, bu nedenle

Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesi Read More »

Scroll to Top