Altaş Consulting Company

 

Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku - Kurumsallaşma  - 25 Yıllık Bilgi Birikimi ve Tecrübe

 

Altaş Consulting Company

Şirketiniz için uzman, profesyonel ve özel çözümler üretiyoruz.

genel kurul

Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantısı

ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ? Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2015 ÖZET Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Olağan genel kurul toplantısının çağrılı olarak yapılması, toplantıya çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi, pay sahiplerine davet mektubu […]

Mali Durumu Bozulan Anonim Şirketler

ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011 ÖZET Gerek 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirketin sermayesinin kaybına ve borca batıklığına özel önem verilmiş, şirketin mali durumunun bozulması kademeli bir […]

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı

YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Kasım Aralık 2012 ÖZET 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin olarak birçok yenilik ve değişiklik öngörmektedir.

Anonim Şirketlerde Bilanço Görüşmeleri

ANONİM ŞİRKETLERDE BİLANÇO GÖRÜŞMELERİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 13 Ekim 2010 Bilindiği üzere, anonim şirketlerde, bilançoyu tasdik etme yetkisi, şirket genel kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu’nun 377. maddesine göre, bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme, genel kuruldaki çoğunluğun veya azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılabilmektedir. Yani, genel kurulda oyçoğunluğu ile alınacak bir karar ile bilanço görüşmelerinin […]

Başa dön