Altaş Consulting Company

 

Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku - Kurumsallaşma  - 25 Yıllık Bilgi Birikimi ve Tecrübe

 

Altaş Consulting Company

Şirketiniz için uzman, profesyonel ve özel çözümler üretiyoruz.

internet sitesi

İnternet Sitesi Zorunluluğu

YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2011 ÖZET Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel olarak, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Bu hükümlerden birisi internet sitesine ilişkindir.

İnternet Sitesi Teknik Rapor Zorunluluğu

İNTERNET SİTESİ KURACAK ŞİRKETLERDE TEKNİK RAPOR ZORUNLULUĞU KALKTI Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 1 Nisan 2015 Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olan şirketler, internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Bu şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (kısaca […]

Yönlendirilmiş Mesajların Saklanması

YENİ TTK’YA GÖRE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJLARIN SAKLANMASI Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 10 Eylül 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, YTTK’nın 1524. maddesi ile “her sermaye şirketine, bir internet sitesi açma” yükümlülüğü getirilmiştir. Bu itibarla, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bir internet sitesi açmak yahut şirketin internet sitesi zaten […]

TTK ve İnternet Sitesi

YENİ TTK’NIN KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK İLKELERİ IŞIĞINDA İNTERNET SİTESİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 2 Temmuz 2011 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK)’nun, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde öngördüğü yeniliklerden birisi, elektronik işlemler ve bilgi toplu hizmetleri kapsamında getirilen internet […]

İnternet Sitesi Yükümlülüğünün Başlangıç Tarihinin Tespiti Sorunu

Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 14 Mart 2015 Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ilk halinde, sermaye şirketlerinin (anonim, limited, paylı komandit şirket) tamamına internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmişti. Ancak, 2012 yılında 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında sermaye şirketlerinin tamamının internet sitesi oluşturması yükümlülüğünden vazgeçilmiş, bunun yerine […]

Başa dön