iptal davası

Sermaye Artırım Kararlarının İptali

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 23 Nisan 2011 Anonim şirketlerinin olağan genel kurul toplantılarının yapıldığı bir dönemde bulunuyoruz. Bu genel kurullarda alınan kararlardan önem arzeden ve ön plana çıkan sermaye artırım kararlarıdır. Anonim şirket paysahiplerinin zaman zaman mağduriyetine ve şikayetlerine konu olan hususlardan birisi işte bu sermaye artırım kararlarıdır. Rüçhan

Sermaye Artırım Kararlarının İptali Read More »

Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 23 Mart 2011 Limited şirket ortakları ile konuya ilişkin meslek mensupları tarafından merak edilen ve sıklıkla sorulara konu olan hususlardan birisi limited şirketin ortaklar genel kurulunca alınan kararların nasıl iptal edileceğidir. Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’na göre, limited şirketlerde ortaklar genel

Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Read More »

Scroll to Top