kapanış onayı

Kooperatif Defterlerinin Tasdiki

KOOPERATİF DEFTERLERİNİN TASDİKİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 1 Nisan 2011 Önceki yazılarımızda ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri genelde şirketler yönünden ele alındığından, kooperatiflerin bu kapsama girip girmediği yönünde tereddütler oluştu. Oysa, defterlerin açılış ve kapanış tasdiki kooperatifler açısından da zorunludur.   Hemen belirtelim ki, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda defterlerin açılış ve kapanış tasdiki konusunda

Kooperatif Defterlerinin Tasdiki Read More »

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki

ENVANTER DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİ UNUTMAYIN! Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Mart 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk Ticaret Kanunu, tacirler tarafından tutulması lazım olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterinin kullanılmaya başlanmadan önce notere ibraz edilmesini ve açılış tasdiklerinin yaptırılmasını emretmektedir. Kuruluş aşamasında bu defterlerin açılış tasdiki ticarî işletmenin bulunduğu yerin

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki Read More »

Scroll to Top