kapanış tasdiki

Defter Tutma, Defter Saklama ve Defter Onaylatma

Defter tutma, defter saklama ve defter onaylatma konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : YENİ TTK’NIN TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE TASDİKİ HUSUSLARINDA ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Mart Nisan 2012 ÖZET 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6762 sayılı […]

Defter Tutma, Defter Saklama ve Defter Onaylatma Read More »

Pay Defteri Tutma Zorunluluğu

Pay defteri tutma zorunluluğu konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2012 ÖZET Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerce pay defteri tutulması zorunlu tutulduğu halde pay defterinin hiç veya kanuna

Pay Defteri Tutma Zorunluluğu Read More »

Kooperatif Defterlerinin Tasdiki

KOOPERATİF DEFTERLERİNİN TASDİKİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 1 Nisan 2011 Önceki yazılarımızda ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri genelde şirketler yönünden ele alındığından, kooperatiflerin bu kapsama girip girmediği yönünde tereddütler oluştu. Oysa, defterlerin açılış ve kapanış tasdiki kooperatifler açısından da zorunludur.   Hemen belirtelim ki, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda defterlerin açılış ve kapanış tasdiki konusunda

Kooperatif Defterlerinin Tasdiki Read More »

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki

ENVANTER DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİ UNUTMAYIN! Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Mart 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk Ticaret Kanunu, tacirler tarafından tutulması lazım olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterinin kullanılmaya başlanmadan önce notere ibraz edilmesini ve açılış tasdiklerinin yaptırılmasını emretmektedir. Kuruluş aşamasında bu defterlerin açılış tasdiki ticarî işletmenin bulunduğu yerin

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki Read More »

Scroll to Top