karar yetersayısı

Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantısı

Çağrısız olağan genel kurul konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ? Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2015 ÖZET Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Olağan genel kurul toplantısının çağrılı olarak yapılması,

Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantısı Read More »

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu toplantıları konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2011 ÖZET 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerinin bazılarında 6762 sayılı eski TTK hükümlerinin muhafaza edildiği, bazılarında ise birtakım yeniliklere yer

Yönetim Kurulu Toplantıları Read More »

Olağan Genel Kurul Yetersayıları

OLAĞAN GENEL KURUL YETERSAYILARI DEĞİŞTİ Mİ? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 21 Eylül 2012 Okurumuz soruyor: Yönetim kurulunun ibrası, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi, kâr dağıtımı, finansal tabloların onaylanması gibi hususları görüşeceğimiz genel kurullarda toplantı ve karar yetersayısı ne olacaktır? Yeni Türk Ticaret Kanunu bu konuda eski kanundan farklı bir düzenleme getirmekte midir?  

Olağan Genel Kurul Yetersayıları Read More »

Esas Sözleşme Değişikliği Yetersayıları

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ YETERSAYILAR DEĞİŞTİ Mİ? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 6 Eylül 2012 Okurlarımız soruyor: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirket esas sözleşme değişikliği için aradığı toplantı ve karar yetersayısı nedir? Yeni Türk Ticaret Kanunu bu konuda eski kanundan farklı bir düzenleme getirmekte midir?  

Esas Sözleşme Değişikliği Yetersayıları Read More »

Scroll to Top