KOBİ Tanımı ve Kriterleri

KOBİ TANIMI VE KRİTERLERİ DEĞİŞTİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 12 Kasım 2012 Bilindiği üzere, mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 1. maddesinde “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve […]

KOBİ Tanımı ve Kriterleri Read More »