kuruluş sermayesi

Limited Şirketin Sermayesi

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYESİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 12 Mart 2011 Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirketin esas sermayesinin en az 5.000 TL olması zorunludur. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre ise, limited şirketlerin esas sermayesinin en az 10.000.-TL olması gerekmektedir. Anılan tutar, Adalet Komisyonunca […]

Limited Şirketin Sermayesi Read More »

Anonim Şirketin Sermayesi

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYESİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Şubat 2011 Bilindiği üzere, halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, kapalı anonim şirketler açısından sadece esas sermaye sistemini kabul etmiştir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise, esas sermaye sistemi ile birlikte kayıtlı sermaye sistemine de yer verilmektedir. Esas sermayeden

Anonim Şirketin Sermayesi Read More »

Scroll to Top