Bakanlık İznine Tabi Şirketler

HANGİ ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA BAKANLIK İZNİ ARANIR? Soner ALTAŞ Mizantürk, 16 Eylül 2013 Bilindiği üzere, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nda anonim ve limited şirketlerin kuruluşları ile esas sözleşme değişikliklerinin herhangi bir makamın iznine bağlanamayacağı genel kural olarak benimsenmişti. Ancak, faaliyet alanları itibariyle özel önem atfeden anonim şirketler yönünden bu genel kurala bir istisna getirilmiş ve […]

Bakanlık İznine Tabi Şirketler Read More »