Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 8 Ekim 2011   Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 551. maddesine göre, limited şirket esas sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların çoğunluğu tarafından  onay verilmek şartıyla, şirket, haklı sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden isteyebilmektedir.

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma Read More »