Limited Şirketlerde Pay Senedi ve Devri

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ ÇIKARILMASI VE SENEDİN DEVRİ Soner ALTAŞ Mizantürk, 18 Nisan 2014 Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi […]

Limited Şirketlerde Pay Senedi ve Devri Read More »