Limited Şirketin Sermayesi

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYESİ Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 12 Mart 2011 Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, limited şirketin esas sermayesinin en az 5.000 TL olması zorunludur. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre ise, limited şirketlerin esas sermayesinin en az 10.000.-TL olması gerekmektedir. Anılan tutar, Adalet Komisyonunca […]

Limited Şirketin Sermayesi Read More »