mali durumun bozulması

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011 ÖZET Gerek 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirketin sermayesinin kaybına ve borca batıklığına özel önem verilmiş, şirketin mali durumunun bozulması kademeli bir […]

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Read More »

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

Sermaye kaybı ve borca batıklık konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : ANONİM ŞİRKETLERİN MALİ DURUMLARININ BOZULMASI DURUMUNDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 7 Aralık 2010 Türk Ticaret Kanunu’nun 324üncü maddesi, anonim şirketlerde mali durumun bozulmasını ve bu halde alınması gerekli tedbirleri düzenlemektedir. Ancak, konu uygulamada yeterince bilinmemektedir. Hal böyle

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Read More »

Scroll to Top