müdürler kurulu

Limited Şirket Kuruluşu

Limited şirket kuruluşu konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos 2012 ÖZET 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre de kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu

Limited Şirket Kuruluşu Read More »

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma Koşulları

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KOŞULLARI Soner ALTAŞ Mizantürk, 12 Mayıs 2014 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 640ncı maddesinin birinci fıkrasında “Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir” denilerek, bir ortağın şirketten çıkarılabileceği sebeplerin şirket sözleşmesinde öngörülmesine imkan tanınmıştır. Örneğin; “şirketin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma Koşulları Read More »

Limited Şirketlerde Pay Senedi ve Devri

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ ÇIKARILMASI VE SENEDİN DEVRİ Soner ALTAŞ Mizantürk, 18 Nisan 2014 Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi

Limited Şirketlerde Pay Senedi ve Devri Read More »

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 8 Ekim 2011   Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 551. maddesine göre, limited şirket esas sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların çoğunluğu tarafından  onay verilmek şartıyla, şirket, haklı sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden isteyebilmektedir.

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma Read More »

Limited Şirket Müdürlerinin Görevden Alınması

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ NASIL GÖREVDEN ALINIR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 9 Nisan 2011 Bilindiği üzere, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, bu tarihe kadar halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Mevcut TTK ile ilgili olarak en

Limited Şirket Müdürlerinin Görevden Alınması Read More »

Limited Şirket Müdürleri Borçlanma Yasağı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ HANGİ HALLERDE ŞİRKETE BORÇLANABİLİR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 18 Ekim 2012 Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin borçlanma yasağına ilişkin yazımız üzerine limited şirket müdürleri de hangi hallerde şirketken borç para çekebileceklerini sormaktalar. Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen halinde; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve

Limited Şirket Müdürleri Borçlanma Yasağı Read More »

Scroll to Top