Anonim Şirketin Önemli Miktarda Aktif Satışındaki Belirsizlikler

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 17 Ocak 2015

cropped-sa.jpgAnonim şirketlerde genel kurul ile yönetim kurulunun bulunması yasal bir zorunluluktur. Türk Ticaret Kanunu, her iki organa da devredilemez birtakım yetkiler tanımıştır. TTK’nın anonim şirket genel kuruluna tanıdığı devredilemez görev ve yetkilerden birisi ise, 408nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “önemli miktarda şirket aktifinin toptan satışı”dır. Bu hükme göre, anonim şirketlerde önemli miktarda şirket aktifinin toptan satışına sadece genel kurul karar verebilir; yönetim kurulu bu yetkiyi kullanamaz, yani toptan satış işlemi yapamaz. Eğer yönetim kurulu böyle bir karar alıp toptan satış yapar ya da genel kurul bu konuda yönetim kuruluna yetki devreder ise, anılan işlem diğer organların devredilemez yetkilerine girdiğinden ve bu yetkilerin devrine ilişkin olduğundan batıl olur, yani geçersiz sayılır. Daha fazlasını oku