Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma Koşulları

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KOŞULLARI Soner ALTAŞ Mizantürk, 12 Mayıs 2014 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 640ncı maddesinin birinci fıkrasında “Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir” denilerek, bir ortağın şirketten çıkarılabileceği sebeplerin şirket sözleşmesinde öngörülmesine imkan tanınmıştır. Örneğin; “şirketin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar […]

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarma Koşulları Read More »