pay devri

Limited Şirketler ve Esas Sermaye Pay Devri

Limited şirketler ve esas sermaye pay devri konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : LİMİTED ŞİRKET PAYLARININ DEVRİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 9 Ekim 2010 T.Ticaret Kanunu’nun 503üncü maddesinin ikinci fıkrasında “ortaklar tarafından konulan sermaye için, anonim şirkette olduğu gibi hisse senedi çıkarılamaz.” denilmekte, 518inci maddesinde ise, “sermaye

Limited Şirketler ve Esas Sermaye Pay Devri Read More »

Anonim Şirketlerde Çıplak Payların Devri

Anonim şirketlerde çıplak payların devri konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; ANONİM ŞİRKETLERDE ÇIPLAK PAYLARIN DEVRİ NASIL YAPILIR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 21 Ağustos 2010 Türk Ticaret Kanunu’nda kapalı anonim şirketler tarafından çıkarılacak olan hisse senetleri kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak, bu şirketlere hisse senedi çıkarma zorunluluğu getirilmemiştir. Hal böyle olunca da birçok

Anonim Şirketlerde Çıplak Payların Devri Read More »

Pay Senetlerinin Kısmen Devri

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİNİN KISMÎ DEVRİ SORUNU Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 3 Haziran 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, kapalı anonim şirketler tarafından çıkarılacak olan hisse senetleri detaylı olarak düzenlediği ve geçerlilik kazanabilmeleri için birtakım koşulların varlığı şart kılındığı halde, hisse senedi çıkarılması zorunlu tutulmamıştır. Yine, TTK’da, anonim şirketlere, nama

Pay Senetlerinin Kısmen Devri Read More »

Limited Şirket Pay Devri Nasıl Yapılır

LİMİTED ŞİRKETTEKİ PAYINIZI NASIL DEVREDEBİLİRSİNİZ? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 18 Ağustos 2012 Bir okurumuz soruyor: 10.000 TL sermayeli bir limited şirketin %60 ortağıyım. Benim haricimde yüzde yirmişer paya sahip olan iki ortak daha var. Ben, sahip olduğum payların yüzde 20’sini bir oğluma, yüzde yirmisini de diğer oğluma devretmek ve şirketteki payımı %20’ye indirmek istiyorum. Ancak,

Limited Şirket Pay Devri Nasıl Yapılır Read More »

Scroll to Top