pay senedinin devri

Limited Şirketlerde Pay Senedi ve Devri

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ ÇIKARILMASI VE SENEDİN DEVRİ Soner ALTAŞ Mizantürk, 18 Nisan 2014 Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi […]

Limited Şirketlerde Pay Senedi ve Devri Read More »

Pay Senetlerinin Kısmen Devri

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİNİN KISMÎ DEVRİ SORUNU Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 3 Haziran 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda, kapalı anonim şirketler tarafından çıkarılacak olan hisse senetleri detaylı olarak düzenlediği ve geçerlilik kazanabilmeleri için birtakım koşulların varlığı şart kılındığı halde, hisse senedi çıkarılması zorunlu tutulmamıştır. Yine, TTK’da, anonim şirketlere, nama

Pay Senetlerinin Kısmen Devri Read More »

Scroll to Top