sermaye artırımı

Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, süre uzatımı, devir, birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve hisse devirlerine ilişkin bildirimler

Şirket kuruluşu sermaye artırımı hisse devirleri konulu yazıyı Sizlerle paylaşıyoruz : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ GENEL YAZISI Tarihi: 21.01.2015 Sayısı: 15 Konusu: Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, süre uzatımı, devir, birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve hisse devirlerine ilişkin bildirimler hk

Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, süre uzatımı, devir, birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve hisse devirlerine ilişkin bildirimler Read More »

Nakdi Sermaye Ödemeleri Kurumlar Vergisi Matrah İndirimi

Nakdi sermaye ödemeleri kurumlar vergisi matrah indirimi konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : NAKDİ SERMAYE ÖDEMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNDE ZAMANIN VE TUTARIN ÖNEMİ Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2015 Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılmaktadır.

Nakdi Sermaye Ödemeleri Kurumlar Vergisi Matrah İndirimi Read More »

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı

Anonim şirketlerde sermaye artırımı konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; YENİ TTK’DA ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE ARTIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Kasım Aralık 2012 ÖZET 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin olarak birçok yenilik ve değişiklik öngörmektedir.

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı Read More »

Nakdi Sermaye Artırımının Kurum Kazancından İndirilmesi

27 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2015 tarihli, 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir: “ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu

Nakdi Sermaye Artırımının Kurum Kazancından İndirilmesi Read More »

Ortak Alacakları ile Sermaye Artırımı

Ortak alacakları ile sermaye artırımı konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; ORTAK ALACAKLARININ SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMASI Soner ALTAŞ Mizantürk, 11 Mart 2014 Bu yazımızda, sıklıkla merak edilen ve uygulanmasında tereddüt yaşanan, anonim ve limited şirketlerde, ortakların şirketten olan alacaklarının sermaye artırımında kullanılıp kullanılamayacağı üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127nci

Ortak Alacakları ile Sermaye Artırımı Read More »

Sermaye Artırım Kararlarının İptali

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 23 Nisan 2011 Anonim şirketlerinin olağan genel kurul toplantılarının yapıldığı bir dönemde bulunuyoruz. Bu genel kurullarda alınan kararlardan önem arzeden ve ön plana çıkan sermaye artırım kararlarıdır. Anonim şirket paysahiplerinin zaman zaman mağduriyetine ve şikayetlerine konu olan hususlardan birisi işte bu sermaye artırım kararlarıdır. Rüçhan

Sermaye Artırım Kararlarının İptali Read More »

Scroll to Top