Nakdi Sermaye Artırımının Kurum Kazancından İndirilmesi

27 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2015 tarihli, 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir: “ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu […]

Nakdi Sermaye Artırımının Kurum Kazancından İndirilmesi Read More »