soner altaş dünya

Tasfiye memurları ve şirketi temsil yetkisi

Tasfiye memurları ve şirketi temsil yetkisi konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : Tasfiye memurları hangi konularda şirketi temsil edebilir? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 22 Nisan 2015 Bilindiği üzere, sona erme sebeplerinden birisi gerçekleşen anonim ile limited şirketler tasfiye haline girer ve tasfiye ile ilgili işlemler tasfiye memurları tarafından yerine getirilir. Tasfiye

Tasfiye memurları ve şirketi temsil yetkisi Read More »

Yönetim Kurulu ve Devredilemez Görevler

Yönetim kurulu ve devredilemez görevler konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA TANIDIĞI DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Eylül-Ekim 2011 ÖZET 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret

Yönetim Kurulu ve Devredilemez Görevler Read More »

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

ESKİ VE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE MALİ DURUMU BOZULAN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011 ÖZET Gerek 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, anonim şirketin sermayesinin kaybına ve borca batıklığına özel önem verilmiş, şirketin mali durumunun bozulması kademeli bir

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Read More »

İnternet Sitesi ve Yönlendirilmiş Mesaj

İnternet sitesi ve yönlendirilmiş mesaj konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : YENİ TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE İNTERNET SİTESİ AÇMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2011 ÖZET Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdaki yerine paralel olarak, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerine

İnternet Sitesi ve Yönlendirilmiş Mesaj Read More »

Limited Şirket Kuruluşu

Limited şirket kuruluşu konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; YENİ TTK’DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Temmuz Ağustos 2012 ÖZET 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre de kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu

Limited Şirket Kuruluşu Read More »

Pay Defteri Tutma Zorunluluğu

Pay defteri tutma zorunluluğu konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE PAY DEFTERİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak Şubat 2012 ÖZET Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim ve limited şirketlerce pay defteri tutulması zorunlu tutulduğu halde pay defterinin hiç veya kanuna

Pay Defteri Tutma Zorunluluğu Read More »

Zayi Belgesi

Zayi belgesi konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : SELDEN ZARAR GÖREN İŞLETMELER NASIL ZAYİ BELGESİ ALIR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 24 Eylül 2009 Türk Ticaret Kanunu’na göre, gerçek ve tüzel kişi bütün tacirler, ticari defter tutmak ve gerek bu defterleri gerek bu defterlerin yasal dayanağı olan belgeleri on yıl süre ile

Zayi Belgesi Read More »

Hisse Senedi Basımı Zorunlu mu?

Hisse senedi basımı zorunlu mu konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : ANONİM ŞİRKETLER NEDEN VE NASIL HİSSE SENEDİ BASTIRMALIDIR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 28 Ekim 2009 Anonim şirketler tarafından çıkarılabilecek olan hisse senetlerine, Türk Ticaret Kanunu’nda oldukça geniş bir yer ayrılmıştır. Kanunun hisse senedi çıkarılmasına ilişkin emredici kurallarını, “esasa ilişkin olanlar”

Hisse Senedi Basımı Zorunlu mu? Read More »

Scroll to Top