Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişiklikleri Bakanlık İznine Tabi Şirketler

KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLERE DAİR DEĞERLENDİRMELER VE ÖNERİLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran 2015 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda olduğu üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da anonim şirketlerin herhangi bir makamın iznine tabi olmaksızın kurulmaları ve esas sözleşmelerinde değişikliğe gitmeleri genel kural olarak benimsemiştir.

Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişiklikleri Bakanlık İznine Tabi Şirketler Read More »