Arama:
Tasfiye memurları hangi konularda şirketi temsil edebilir?

Tasfiye memurları hangi konularda şirketi temsil edebilir?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 22 Nisan 2015

936728877_170Bilindiği üzere, sona erme sebeplerinden birisi gerçekleşen anonim ile limited şirketler tasfiye haline girer ve tasfiye ile ilgili işlemler tasfiye memurları tarafından yerine getirilir. Tasfiye halinde, şirket organların (genel kurul ve yönetim organı) görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Daha fazlasını oku

Anonim şirket tek imza ile mi çift imza ile mi temsil edilir?

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 8 Şubat 2014

saBilindiği üzere, anonim şirketin yönetim ve temsil organı, yönetim kuruludur. Bu bağlamda, yönetim kurulu, şirketin amacına ve işletme konusuna giren işleri ve işlemleri şirket adına yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, şirkete ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve şirketle ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

 

YTTK’nın 373. maddesinde ise “Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline verir.” denilmektedir. Bu itibarla, yönetim kurulunun, şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir bir karar alması ve bu kararın noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline vermesi gerekir. Daha fazlasını oku

Limited Şirketin Temsilinde Yapılan Hatalar

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 24 Ocak 2015

cropped-sa.jpgÖnceki yazılarımızın birinde, anonim şirketin temsilinde yapılan hataları ele almıştık. Bu yazımızda ise limited şirketin temsilinde rastlanılan hatalar üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, limited şirket müdürü olmak, kurucu ortaklar açısından her bir hak hem de bir yükümlülük olarak öngörülmüştü. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ise “tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayısıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamına” gelen bu özden organ ilkesini terk ederek seçilmiş yönetim ilkesini benimsemiş ve limited şirketin yönetimi ile temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesini şart koşmuştur. Daha fazlasını oku