Tek Ortaklı Limited Şirket

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TEK ORTAKLI LİMİTED ŞİRKET Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 19 Mart 2011 Halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirket kuruluşu için en az iki kurucunun bulunmasını şart koşmaktadır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise limited şirket kurucuları için asgari bir sayı öngörülmemiştir. Dolayısıyla, yeni TTK’ya göre, limited […]

Tek Ortaklı Limited Şirket Read More »