Altaş Consulting Company

 

Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku - Kurumsallaşma  - 25 Yıllık Bilgi Birikimi ve Tecrübe

 

Altaş Consulting Company

Şirketiniz için uzman, profesyonel ve özel çözümler üretiyoruz.

temsil

Anonim Şirketin Temsilinde Yapılan Hatalar

Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 3 Aralık 2014 Eski Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşmasını zorunlu tutmakta iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu tek üyeli yönetim kurullarına izin vermiştir. Bu değişikliğe paralel olarak, anonim şirketin temsili de eski Kanundan farklı olarak düzenlenmiştir. Ancak, yeni hükümlerin uygulayıcılar tarafından yeterince bilinmemesi nedeniyle […]

Anonim Ve Limited Şirketlerin Temsilinde Yaşanan Sorunlar

Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 2 Ağustos 2014 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun anonim ve limited şirketlerin yönetim organlarına ilişkin olarak getirdiği değişiklikler ve yenilikler nedeniyle, özellikle anonim şirket yönetim kuruluna tanınan temsil yetkisinin kullanımında ve devrinde zaman zaman bazı tereddütlerin yaşandığı görülmektedir. Uygulanmasında tereddüt yaşanan bu yeniliklerden birisi ise, TTK’nın 6762 sayılı eski Ticaret […]

Anonim şirket tek imza ile mi çift imza ile mi temsil edilir?

Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 8 Şubat 2014 Bilindiği üzere, anonim şirketin yönetim ve temsil organı, yönetim kuruludur. Bu bağlamda, yönetim kurulu, şirketin amacına ve işletme konusuna giren işleri ve işlemleri şirket adına yapmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, şirkete ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve şirketle ilgili belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.   YTTK’nın 373. maddesinde […]

Limited Şirketin Temsilinde Yapılan Hatalar

Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 24 Ocak 2015 Önceki yazılarımızın birinde, anonim şirketin temsilinde yapılan hataları ele almıştık. Bu yazımızda ise limited şirketin temsilinde rastlanılan hatalar üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, limited şirket müdürü olmak, kurucu ortaklar açısından her bir hak hem de bir yükümlülük olarak öngörülmüştü. 6102 […]

Başa dön