ticaret sicili

Ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar

Ticaret unvanı konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; TİCARET ÜNVANI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TTK hükümleri ve sair mevzuat gereğince gerek kuruluş gerekse unvan değişikliklerinde ünvanın tüm Türkiye çapında korunmasını sağlamak amacıyla Mersis sayfasından sorgulama yapılmalıdır.

Ticaret Unvanı Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar Read More »

Bölünme Tescili İçin Gerekli Belgeler

Bölünme tescili konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’ın yazısı aşağıdadır ; BÖLÜNME   Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir.  

Bölünme Tescili İçin Gerekli Belgeler Read More »

Birleşme Tescili İçin Gerekli Belgeler

Birleşme tescili konulu yazı aşağıdadır ; BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. Birleşmeyle devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır.

Birleşme Tescili İçin Gerekli Belgeler Read More »

Tür Değişikliği Tescili İçin Gerekli Belgeler

Tür değişikliği konulu yazı : ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir anonim şirket, limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan limited şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin

Tür Değişikliği Tescili İçin Gerekli Belgeler Read More »

Bağımsız Denetçiler İçin Tescil Belgeleri

Bağımsız denetçiler için tescil belgeleri konulu yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE ŞİRKETLER TOPLULUĞU DENETÇİLERİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bağımsız Denetçiler İçin Tescil Belgeleri Read More »

Anonim Şirketin Tescil Belgeleri

Anonim şirketin tescil belgeleri konulu yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : ANONİM ŞİRKET   Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.)  

Anonim Şirketin Tescil Belgeleri Read More »

Scroll to Top