Ticari Defter Cezaları

TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN CEZALAR Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 17 Eylül 2011 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde “Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü […]

Ticari Defter Cezaları Read More »