ticari defter

Ticari Defter Cezaları

TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN CEZALAR Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 17 Eylül 2011 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde “Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü

Ticari Defter Cezaları Read More »

Ticari Defter Tutma Zorunluluğu

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Ağustos 2011 Bilindiği üzere, halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 66. maddesine göre; her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak  ilişkilerini  ve  her  iş yılı içinde elde edilen neticeleri tespit etmek amacıyla,  işletmesinin  mahiyet  ve 

Ticari Defter Tutma Zorunluluğu Read More »

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki

ENVANTER DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİNİ UNUTMAYIN! Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 26 Mart 2011 Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, Türk Ticaret Kanunu, tacirler tarafından tutulması lazım olan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defterinin kullanılmaya başlanmadan önce notere ibraz edilmesini ve açılış tasdiklerinin yaptırılmasını emretmektedir. Kuruluş aşamasında bu defterlerin açılış tasdiki ticarî işletmenin bulunduğu yerin

Envanter Defteri Kapanış Tasdiki Read More »

Scroll to Top