Kooperatif ve Ortaklıktan Çıkarılma

Kooperatif ve ortaklıktan çıkarılma konulu Kurucumuz Dr. Soner Altaş’a ait yazıyı Sizinle paylaşıyoruz : KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN USULSÜZ İHRACIN YAPTIRIMI Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 3 Kasım 2010 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 16ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.” denilmektedir. Buna rağmen, kooperatif ortaklarının, zaman […]

Kooperatif ve Ortaklıktan Çıkarılma Read More »