Anonim Şirketlerde Sermayenin Azaltılması

TTK’NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat 2013 ÖZET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye azaltımına ilişkin olarak birtakım yenilik ve değişiklik öngörmektedir.

Anonim Şirketlerde Sermayenin Azaltılması Read More »