Yönetim Kurulu İçin Zarar Sigortası

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ZARAR SİGORTASI ŞART MIDIR? Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 12 Ağustos 2011 6102 sayılı yeni TTK, anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerine özel önem vermiştir. Bu amaçla getirilen düzenlemelerden birisi de “zarar sigortası”dır. Peki bu sigorta zorunlu mudur? İşte yazımızın konusunu bu husus oluşturmaktadır.  

Yönetim Kurulu İçin Zarar Sigortası Read More »