zayi belgesinin iptali

Zayi Belgesinin İptali

Zayi Belgesi Her Zaman İptal Edilebilir. Zayi belgesinin iptali her zaman için mümkündür. Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca, gerçek veya […]