Hamiline Yazılı Hisse Senedi

hamiline yazılı hisse senedi

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırmanın Aşamaları

Hamiline yazılı hisse senedi, anonim şirketler tarafından çıkarılan ve sahibinin ismi yazılı olmayan, yalnızca elinde bulunduran kişi tarafından temsil edilen pay senetleridir. Bu tür pay senetleri, fiziksel olarak elden ele geçebilir ve sahiplik, senedi elinde bulunduran kişiye geçer.

Basım Aşamaları

Yönetim Kurulu Kararı : Şirket yönetim kurulu, pay senedi basımına dair karar almalıdır. Kararda en az, bastırılacak pay senetlerinin sayısı, tertibi, itibari değerleri, kupür adedi ile tutarı, varsa pay grubu, sıra numarası, referans numarası gibi bilgiler yazılı olmalıdır.

MERSİS Kayıtlarının Kontrolü : Şirketin MERSİS kayıtlarına erişip esas sözleşmenin ilgili maddesi kontrol edilir. Çünkü, MERSİS kayıtları hatalı ya da eksik ise, bir sonraki aşama olan MKK bildirimleri yapılamaz.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Bildirimi:  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 486. maddesinin ikinci fıkrasına göre, hamiline payların sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek zorundadır. 

Bu aşamada, bastırılacak senetlere ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) bildirimleri, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde yapılır. 

HPKS’nin web sitesi https://hpks.mkk.com.tr/ adresindedir. HPKS’ye, şirket yetkilileri e-Devlet şifreleri ile giriş yaparlar. HPKS sisteminde kayıt yapabilmek için, iki ayrı dosyanın oluşturulması ve bunların sisteme yüklenmesi gerekir. Kayıt işlemi sonunda, bastırılacak senetler HPKS sisteminde Şirket ile ilişkilendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahipleri adına kaydedilir.

Yönetim Kurulu Kararının Tescil ve İlanı : MKK bildiriminin ardından, senet basımına ilişkin yönetim kurulu kararı ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilir. Ticaret Sicili Müdürlüğü, basılacak senetlerin HPKS’ye bildirilip bildirilmediğini sistem üzerinden kontrol eder. MKK bildirimi tam ve eksiksiz yapılmışsa, basıma dair yönetim kurulu kararı tescil edilir. Bu karar, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.

Senetlerin Basımı ve Şirkete Teslimi : Yönetim kurulu kararının tescil ve ilan edilmesinin hemen ardından, senetlerin basımı aşamasına geçilir. Senet taslakları şirket yetkililerinin onayına sunulur. Onayın alınması ile birlikte üst düzey güvenlik elementleri eklenerek senet basımı tamamlanır. Basılan senetler Şirket yetkililerine teslim edilir.

Ortaklara Dağıtım ve Pay Defterine Kayıt: Şirkete teslim edilen senetler, sahiplerine dağıtılır ve pay defterinde gerekli kayıtlar oluşturulur. Basımı tamamlanan senetler, sahiplerine dağıtılır.

Matbaa Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Senet basımında matbaa seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

Güvenlik Özellikleri: Sahteciliğe karşı koruma sağlayabilecek güvenlik özelliklerine sahip olması.

Deneyim ve Referanslar: Senet basımında deneyimli ve güvenilir referanslara sahip olması.

Yasal Uygunluk: Türk Ticaret Kanunu’na uygun çalışmalar yapabilme kapasitesine sahip olması.

Basım Maliyetini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Senet basım maliyeti, şu faktörlere bağlı olarak belirlenir:

Basım Adedi: Basılacak senet sayısı arttıkça, senet başına maliyet düşer.

Kupür adedi : Kupür sayısının fazlalığı ve çeşitliliği ilave tasarım gerektirdiğinden maliyeti artırır.

Tasarım ve Güvenlik Özellikleri: Tasarımın karmaşıklığı ve ek güvenlik özellikleri maliyeti artırır.

Maliyet, genellikle şirket ile yapılan görüşmeler sonucunda netleştirilir ve senetlerin özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve talep formunu doldurabilirsiniz.

Sohbeti Başlat
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?